--- NAVIGATIE ---

Ype Dirks Hollander
 
   

  Ype Dirks Hollander


  Geboren te Dronrijp als tweede kind. Man. Gedoopt op zaterdag 7 augustus 1745 te Dronrijp (rk). Doopgetuige was Marijke Pieters.
  Woont te Pietersbierum, Sexbierum en te Burgwerd. Hij is huisman (veehouder).
  Overleden zondag 11 augustus 1822 te Burgwerd - Grons.
   
   
   
  Op 5 juni 1774 wordt hij curator over de kinderen van Dirk Gerrits en Yetske Foekes (Hannema). Zij trouwde met zijn broer Johannes Dirks.

  Hy is op 2-12-1786 troud mei Geertje Gerrits. Tsjugen wiene Boukje Pieters en Oepke Sieberens.

  In 1788 is Ype Durks Hollander voor de helft eigenaar van Grons onder Burgwerd, samen met D.Y. Hollander voor de andere helft.

  In 1798 is Ype Durks Hollander alleen eigenaar van Grons.

 • Zijn vader is:
  Dirk Gerrits Hollander
  Geboren te Pietersbierum als zevende kind. Gedoopt op woensdag 4 juli 1703 te Harlingen r.k.. Doopgetuige is Aafke Dirks Hollander.
  Woont te Dronrijp, Kimswerd en te Wijnaldum. Overleden zondag 21 juli 1754 te Pietersbierum. Begraven te Herbayum.

 • Zijn moeder is:
  Baukje Pieters
  Geboren in 1717 .
  Woont te Welsrijp. Overleden donderdag 22 november 1798 te Pietersbierum. Begraven te Herbayum.
 
 
   
   

  Gehuwd (1)

  op maandag 14 november 1774 te Makkum RK (zelf 29 jaar oud) met de 19-jarige:
 • Trijntje Reins Engwerda
  Geboren te Makkum. Vrouw. Gedoopt op woensdag 26 februari 1755 te Makkum (rk). Doopgetuige was Klaaske Sipkes Adema.
  Overleden 1785 te Burgwerd.


 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     Voornaam:  Geboren: Geb.plaats: Kinderen: Overleden: Plaats: Oud: Relatie:
  1 Dirk Ypes 27-7-1774 Makkum 3 9-10-1844 Franeker 70 Antje Durks
  Beitske Johannes
  2 Baaje Ypes 11-10-1776 Zurig     - -1790        
  3 Tietje Ypes 31-3-1778 Zurig             
  4 Rein Ypes 7-3-1780 Zurig     - -1780        
  5 Rein Ypes 9-9-1781 Bolsward     - -1782        
  6 Rein Ypes 19-11-1783 Bolsward             

   

  Gehuwd (2)

  op zaterdag 2 december 1786 te Wonseradeel (zelf 41 jaar oud) met de 27-jarige:
 • Geertje Gerrits Oostra
  Geboren te Oosthem als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op woensdag 11 juli 1759 te Blauwhuis (rk). Doopgetuige was Sjouk Hotses.
  Zij is boerin.
  Overleden maandag 27 mei 1839 te Bolsward.


 • 8 kinderen uit dit huwelijk:
     Voornaam:  Geboren: Geb.plaats: Gedoopt: Plaats: Kinderen: Overleden: Plaats: Oud: Relatie:
  1 Gerrit Ypes 10-9-1788 Burgwerd - Grons 10- 9-1788 Bolsward RK 3 8- 1-1872 Bolsward 83 Trijntje Tjeerds
  Tjerkje Taekes
  2 Baaje Ypes 3-9-1790 Burgwerd                 
  3 Poppe Ypes 10-12-1791 Burgwerd        17- 2-1837 Franeker 45    
  4 Pieter Ypes 7-1-1793 Burgwerd                 
  5 Maria Ypes 9-9-1794 Burgwerd              Petrus Jans
  Gerrit Pieters
  6 Oeke Ypes (doopnaam Odatio)   Burgwerd - Grons 26- 5-1797 Bolsward (rk St.Franciscus) 7 4-10-1834 Grons - Burgwerd   Sjoerd Sibles
  7 Paulus Ypes 20-11-1801 Burgwerd                 
  8 Petrus Ypes 20-11-1801 Burgwerd                 

   
   
  Van deze persoon:
  Ype Dirks
  Laatst gewijzigd: 24-03-2019
  Gebruikte bronnen: o.a. YHM TvS.
  Regnr: 174508070
  Stamnummer: n.v.t.
  Parenteel: n.v.t.
  Bestand: STAM
  Op web: A
   
   
 
 
   
   
  Overzicht van personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats: Hier
  Home: https://www.sta-data.nl/index.html
  stamboom@sta-data.nl
  Deze internetpagina is gemaakt met stamboomprogramma STA-DATA.
  op 30-07-2023