--- NAVIGATIE ---

Douwe Paulus Andela
 
   

  Douwe Paulus Andela


  Geboren op donderdag 9 maart 1786 te Witmarsum als dertiende kind. Man. Gedoopt op vrijdag 10 maart 1786 te Bolsward St.Franciscus r.k.. Doopgetuige was zijn tante Grietje Douwes (Andela) en Douwe..
  Woont te Witmarsum, te Leeuwarden, Wirdum (1812), en te Tritsum onder Tzum. Hij is landbouwer.
  Overleden zaterdag 29 mei 1880 te Franeker 94 jaar oud. Begraven te Tzum.
   
   
   
  Tussen 1640 en 1780 hebben de voorouders van Douwe Paulus Andela op het "spultsje", Andla-gued  -in de "Stemcohieren" van 1640, 1698, en 1728 pleats 49 onder de stemgerechtigde boerderijen van Witmarsum-  als pachters gewoond.

  Het is aan deze boerderij dat Douwe Paulus Andela, die leefde van
  1786 tot 1880, de grootvader van mijn grootvader, in 1811 de door
  hem toen gekozen naam "Andela" heeft ontleend.

  De boerderij in Witmarsum werd in 1843 ontmanteld. Het resterende woonhuis werd daarna los verhuurd. Omstreeks 1952 verkocht de gemeentelijke instelling voor Sociale Zorg het huis aan de pachter Tj. Dijkstra. Bij de aanleg van de nieuwe rondweg, noordelijk van Witmarsum ± 1960, werd het perceel onteigend en het woonhuis afgebroken. (Brief archivaris D. Bunskoeke, maart 1991)
  Sneek 9 april 1997     H.A.M. Andela


  Als tweede doopgetuige staat vermeld Douw Paulus, dit moet hoogstwaarschijnlijk Douwe Douwes zijn.

  Douwe gaat in ondertrouw in 1810 te Leeuwarden
  (gerechtelijk), trouwt (kerk) (r.k.) op 5 mei 1810 te Leeuwarden (Koornmarkt) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Janke Johannes' de Faber.


  Douwe Paulus woe yn Tsjom begroeven wurde tichte by de dyk, want dan koe hy de hynders noch lâns komme hearre.
  Overlijdensakte Franeker, 1880.
  Aangiftedatum 31 mei 1880, akte nr. 112:
  Douwe Paulus Andela, overleden 29 mei 1880, 94 jaar, gehuwd.


 • Zijn vader is:
  Paulus Douwes (Andela)
  Geboren te Witmarsum als zevende kind. Gedoopt op donderdag 26 maart 1733 te Bolsward (St.F.). Doopgetuige was zijn oom Jan Paulus'.
  Woont te Witmarsum en te Hartwerd. Hij is boer.
  Overleden woensdag 13 april 1796 te Witmarsum.

 • Zijn moeder is:
  Marijke Sybes
  Geboren te Winsum. Gedoopt op donderdag 5 maart 1739 te Dronrijp. Doopgetuige was haar behuwd tante Wytske Lammerts.
  Woont te Hartwerd en te Witmarsum. Overleden dinsdag 5 april 1796 te Witmarsum.
 
 
   
   

  Gehuwd (1)

  op zondag 6 mei 1810 te Leeuwarden R.K. Koornmarkt (zelf 24 jaar oud) met de 29-jarige:
 • Janke Johannes' (Johanna) de Faber
  Geboren op donderdag 1 maart 1781 te Huizum als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 1 maart 1781 te Leeuwarden r.k. (Breedstraat). Doopgetuige was Johanna Jans.
  Woont te Huizum, Leeuwarden, Wirdum en Tzum. Overleden zondag 28 maart 1852 te Tzum 71 jaar oud. Begraven te Tzum.


 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     Voornaam:  Geboren: Geb.plaats: Gedoopt: Plaats: Kinderen: Overleden: Plaats: Oud: Relatie:
  1 Wytske Douwes 12-7-1811 Wirdum        11- 1-1816 Tzum 4    
  2 Marijke Douwes 28-9-1813 Wirdum 28- 9-1813 Wijtgaard R.K.    8- 3-1847 Tzum 33    
  3 Paulus Douwes 14-10-1815 Tzum     3 21- 4-1856 Kubaard 40 Jetske Yebs
  4 Wytske Douwes 4-5-1817 Tzum     3 24- 1-1851 Dongjum 33 Jan Hilles
  Fokke Everts
  2 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


   

  Gehuwd (2)

  op zaterdag 16 april 1853 te Franekeradeel (zelf 67 jaar oud) met de 34-jarige:
 • Rykeltje Jelles Beuker
  Geboren op zaterdag 10 oktober 1818 te Workum. Vrouw.
  Woont te Tzum. Zij is dienstmeid (1853).
  Overleden maandag 20 maart 1905 te Harlingen 86 jaar oud.


 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     Voornaam:  Geboren: Geb.plaats: Overleden: Plaats: Oud:
  1 levenloos kind 25-6-1855 Tzum 25- 6-1855 Tzum 0
  2 levenloos kind 8-5-1857 Tzum 8- 5-1857 Tzum 0

   
   
  Van deze persoon:
  Douwe Paulus
  Laatst gewijzigd: 17-04-2019
  Gebruikte bronnen: o.a. Y.H.M. Terwisscha van Scheltinga, Tresoar, Mr. S.Sj.N. Hettinga.
  Regnr: 178603090
  Stamnummer: n.v.t.
  Parenteel: n.v.t.
  Bestand: STAM
  Op web: A
   
   
 
 
   
   
  Overzicht van personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats: Hier
  Home: https://www.sta-data.nl/index.html
  stamboom@sta-data.nl
  Deze internetpagina is gemaakt met stamboomprogramma STA-DATA.
  op 30-07-2023