--- NAVIGATIE ---

Assuerus Tite's Terwisscha van Scheltinga
 
   

  Assuerus Tite's Terwisscha van Scheltinga


  Geboren te Ter Idzard als eerste kind. Man. Gedoopt op zaterdag 15 april 1786 te Oldeholtpade (rk).
  Woont te Ter Idzard en te Oosterwierum. Hij is boer en koopman.
  Overleden dinsdag 24 november 1857 te Oosterwierum. Begraven te Oosterwierum.
  Een bidprentje is aanwezig.
   
   
   
  Hy waard doopt op 15 april 1786. Syn heit stiet oanjûn as Tite Scheltinga en syn mem as Eppeltje Jans, conjugum. Hy troude yn Warkum op 20 juny 1807 foar it gerjocht en op 30 juni yn'e RK tsjerke. Tsjugen wiene Nanne jacobs en Nies feddes. de pastoar wie A. Gerritsen.
  Doet er op 12 febrewaarje 1812 foar de maire der gemeente Wolvega syn famyljenamme oanjoech liet hy "verklaart dat hy aanneemt de naam" troch strepe en liet hy skriuwe "verklaart dat hij verblijft bij den naam" Terwisscha van Scheltinga. Hy wenne doe yn Idzardt en hie 2 bern: Titus 3 jier en Maria 1 jier.

  út: Bootsma fan Turns/Reahûs Troch Ate Bootsma:
  Wy helje in foarbyld oan út in minút-akte, nûmer 196, fan Notaris Jan Jacobus Wiersma fan Snits, dy't op 21 desimber 1818 yn funksje is by kastelein Douwe Tjerks Douma te Easterwierrum. Hjir folgje in pear parten út dy minút: De Heer Assuerus Terwisscha van Scheltinga koopman woonachtig ten gemelden dorpe en mij notaris bekend. Dewelke verklaarde genegen te zijn om bij de minst aannemende te besteden: het arbeidsloon tot het opbouwen van een ruim voorhuis en boereschuur op de hem in eigendom behorende en door hem gebruikt wordende Zathe en Landen de Vogelzang onder Oosterwierum en ziulks overeenkomstig bestek en op conditiën door hem opgemaakt te Oosterwierum de veertienden dezer maand.....
  ... En aangezien er na dit bod geene verlaging geschied is, zoo is het arbeidsloon tot het opbouwen van voorschreven huizinge en schure besteen en aangenomen door Sijbe Jans Kuindersma mr Timmerman te Rien onder Lutkewierum voor een som van Eenduizend negen en negentig Guldens vijf en zeventig cents, verklarende hij zulks gedaan te hebben voor zich en als gelastigde van Klaas en Heere Pieters Bootsma te Tirns en Yntje Jans Kuindersma te Bozum allen van beroep mr Timmerman ten dezen tegenwoordig en zulks accepterende, en hebben gedacht aannemers ....

  Syn dea waard op 25 novimber 1857 oanjûn troch Pier Murks de Groot, oud 53 jaren, boer, en Sjouke Jacobs van der Weide, oud 50 jaren, timmerman, beide wonende te Oosterwierum, geburen van de overledene. Hy stoar "oud 71 jaren, zonder beroep, op 24 november om 8.00 oere in "huis nommer een te Oosterwierum"


 • Zijn vader is:
  Tite Bokkes Terwisscha van Scheltinga
  Geboren op maandag 21 oktober 1726 te Allingawier als tweede kind.
  Overleden woensdag 10 april 1799 te Ter Idzard 72 jaar oud.

 • Zijn moeder is:
  Abeltje Jans de Vries
  Geboren op woensdag 28 maart 1759 te Oldeholpade.
  Overleden maandag 25 juni 1827 te Ter Idzard 68 jaar oud.
 
 
 
 
   
   
  Overzicht van personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats: Hier
  Home: https://www.sta-data.nl/index.html
  stamboom@sta-data.nl
  Deze internetpagina is gemaakt met stamboomprogramma STA-DATA.
  op 30-07-2023