Stamboomprogramma STA-DATA

Navigatie  
 • index van ruim 41.000 personen
   
 • zoeken op sta-data.nl of web
 •  
   
   
  Stamboom van  
 • Sven Kramer (schaatser)
   
 • Epke Zonderland (turner)
   
 • Ids Postma (schaatser)
 •  
   
   

  De kaartenbak

 • In de tachtiger jaren van de vorige eeuw (1987) kreeg de papieren kaartenbak met persoonskaarten een elektronische concurrent. Dat ging zo: Er was een gegevensverzameling bestaande uit duizenden personen. Het was een uitdaging om de onderlinge relaties in de kaartenbak op een visueel aantrekkelijke manier zichtbaar te maken. Er waren wel enkele criteria. Afhankelijk van de relatie moest er door de kaartenbak gewandeld kunnen worden. Er moest gezocht kunnen worden naar willekeurige personen. Het systeem moest zelf een bestaande verwantschap kunnen uitzoeken. Het moet duidelijk de relaties tonen.
  Voorgaande eisen resulteerde toen in het stamboomprogramma STA-DATA. Het past op nieuwe computers, maar ook op de oudere systemen. Er hoeft geen Windows op de computer aanwezig te zijn. Het mag wel. Het stamboomprogramma kan automatisch internetpagina's maken en deze ook volledig automatisch uploaden. De uitgebreide indexpagina's worden automatisch aangemaakt.
 •  
   
 • De afgelopen jaren is de belangstelling naar onze "roots" steeds toegenomen. Een verzameling van voorouder-gegevens kan interessant zijn om diverse redenen:
  - een persoon kan meerdere keren gehuwd zijn of,
  - uit een huwelijk worden meerdere kinderen geboren en
  - bij elke persoon kan een verhaal worden geschreven.
 •  
   

  Voorbeelden

 • In de belangstelling staat de heilig verklaarde Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster onder Bolsward. Hij is bekend onder zijn kloosternaam Titus Brandsma.
 •  
   
 • Er is een selectie gemaakt van personen welke geboren zijn voor ca. 1932. Veel voorkomende namen zijn:
 •  
   
  Voorbeelden  
 • Andela
   
 • Hettinga
   
 • Hollander
   
 • Jorna
   
 • Terwisscha van Scheltinga
   
 • Ypma
   
 • Zeinstra
 •  
   
   
 • Deze pagina's hiervoor kunnen als startpagina dienen om een wandeling te maken door de stamboom. De oorspronkelijke papieren stamboomverzameling van Yeb Terwisscha van Scheltinga met ca. 10.000 personen is in latere jaren door Yeb Andela aangevuld. Alle gegevens zijn verzameld en ingevoerd in het programma STA-DATA, vandaar de naam van deze site. Op deze website sta-data.nl zijn nu (oktober 2022) ruim 41.000 personen zichtbaar. Bij sommigen zijn teksten opgenomen. Dan wordt de grootte van de tekst aangegeven. Om reden van privatie is een grens getrokken bij het jaar 1932. Wanneer u uw naam ook getoond wil hebben, dan kan dat uiteraard. Stuur dan even een mailtje.
 •  
 • De indexpagina's sorteren op voornaam, achternaam en geboorteplaats, naar de personen.
 •  
   

  Grutte Pier

 • Wanneer iemand in rechte lijn afstamt van (de vader van) Grutte Pier, dan wordt het op die pagina van die persoon aangegeven. Naar Gerlof Piers.
 •  
   

  Koningshuis

 • Van het koningshuis is een verzameling te zien van ruim 1.000 personen. Een mooie voorbeeldpagina is die van de oude Willem I van Oranje Nassau. Willem I heeft uit elk van zijn vier huwelijken een aantal kinderen.
  De lijn naar dochter Catharina van onze Willem-Alexander wordt bij ieder kind steeds aangegeven met een sterretje voor de naam van het kind. Door elke keer dit kind te kiezen, kom je bij Willem-Alexander, en bij zijn dochter Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria uit. Bijzonder hierbij is dat de lijn naar de huidige generatie via meerdere paden te bewandelen is, omdat er gemeenschappelijke voorouders zijn.
 •  
   
 • Een ander voorbeeld van een aardige verzameling personen (met Friese roots) is te vinden bij Sietze Elsinga op https://www.elsinga-s.eu
 •  
   
  Terug Home